2007/Jun/11

กวักแม่ทองใบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hymenocallis spp.
วงศ์ AMARYLLIDACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่ออื่นๆ -
ลักษณะทั่วไป ว่านกวักแม่ทองใบ เป็นว่านที่มีหัวอยู่ใต้ดิน มีลักษณะกลมคล้ายหอมหัวใหญ่ ผิวนอกของหัวมีสีเขียวอ่อน เนื้อในหัวสีขาว มองดูเผินๆ จะเหมือนกับต้นพลับพลึง แต่ไม่ใช่เพราะไม่มีลำต้นเหนือดินอย่างพลับพลึง มีก้านใบแตกออกจากหัว โคนของก้านใบเป็นกาบสั้นๆ ก้านใบด้านบนแบนแต่ด้านหลังนูน กลางใบมีร่องสีเขียวเข้ม ใบยาวประมาณ 25-30 ซม. หน้าใบเป็นเส้นอย่างเห็นได้ชัด มีความหนาพอประมาณ แตกใบออกเป็น 2 ข้างสลับกันข้างละใบ เป็นใบรูปหอก ปลายใบมนแหลม โคนค่อยๆ สอบเข้าหาก้านใบ ดอกสีขาว เหมือนดอกพลับพลึง มีเกสรสีเหลือง กลิ่นหอม มีก้านช่อดอกยาว ออกดอกเป็นกลุ่ม กล่มละหลายดอก มีกลีบดอกขนาดเล็กสีขาวโคนกลีบดอกมีผังผืดสีขาวเชื่อมระหว่างกลีบดอก
การปลูก ควรปลูกในดินร่วนปนทรายที่ระบายน้ำได้ดี กลบดินแค่ครึ่งหนึ่งของหัวว่าน อย่ากดดินให้แน่นนัก และให้รดน้ำทุกเช้า-เย็น ระวังอย่าให้น้ำขังเพราะจะทำให้หัวว่านเน่าได้
การขยายพันธุ์ โดยการแยกหัว
ความเป็นมงคล เป็นว่านมหานิยม เหมาะที่จะปลูกไว้หน้าบ้านหรือร้านค้าขาย ดูแล้วสวยงาม จึงดึงดูดให้ผู้พบเห็นเกิดความสนใจ เรียกโชคลาภเข้าร้านเข้าบ้านไม่ขาด

2007/May/17

ชื่อสามัญOrang Jessamine
ชื่อวิทยาศาสตร์Murraya paniculata
วงศ์RUTACEAE
ชื่ออื่นแก้ว, แก้วขาว (ภาคกลาง), แก้วขี้ไก่ (ยะลา), แก้วพริก, ตะไหลแก้ว (ภาคเหนือ)
ลักษณะทั่วไปแก้วเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางสูงประมาณ 510 เมตร ทรงพุ่มไม่เป็นระเบียบ ใบออกเป็นช่อ เป็นแผงเรียงสลับกัน ใบเป็นมันสีเขียวเข้ม ขอบใบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อย ออกดอกเป็นช่อใหญ่ ช่อสั้น ออกตามปลายกิ่ง กลิ่นหอม ดอกบานเต็มที่ขนาด 23 เซนติเมตร ผลรูปไข่ รี ปลายทู่ มีสีส้ม ภายในมีเมล็ด 12 เมล็ด

การขยาย

เพาะเมล็ด, ตอนกิ่ง
สภาพที่เหมาะสมดินร่วนซุย ดินร่วนปนทราย แสงแดดจัด
ถิ่นกำเนิดจีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, อินเดีย และภูมิภาคอินโดจีน

ตอนนี้บานเต็มต้นเลย ใครๆผ่านก็ต้องร้องทักเพราะความหอมของดอกแก้วที่ปลูกหน้าบ้านเรา

2007/May/11

เสน่ห์จันทน์แดง

ชื่อวิทยาศาสตร์ Homalomena rubescens

วงศ์ ARACEAE

ชื่อสามัญ -

ชื่ออื่นๆ -

ลักษณะทั่วไป เป็นว่านที่เกิดจากหัวที่อยู่ใต้ดิน ลำต้นอยู่
เหนือผิวดิน ไม่มีการแตกกิ่งก้านสาขา ลำต้นประกอบด้วย
ก้านใบหลายๆ ก้าน ก้านใบกลมยาวมีสีเขียวอมแดงหรือสี
เขียว หากเลี้ยงได้สมบูรณ์ก้านใบอาจเป็นสีแดงปนดำหรือสี
แดงเลือดหมูตลอดทั้งก้านโดยไม่มีสีเขียว ใบมีลักษณะเป็น
รูปหัวใจ โคนใบมนเว้า ปลายใบแหลม และขอบใบเรียบไม่มี
หยัก พื้นใบสีเขียว ว่านเสน่ห์จันทน์แดงออกดอกเป็นกลุ่ม
คล้ายดอกจำปีตูม ประกอบไปด้วยกาบดอกห่อหุ้มแท่ง
เกสรอยู่ภายใน ทั้งดอกและก้านดอกเป็นสีแดง

การปลูก ควรปลูกในดินร่วนหรือดินปนทราย เป็นว่านที่
เจริญเติบโตได้ดีทั้งในที่ร่มและที่มีแสงแดดจัด แต่เป็นว่านที่
ชอบน้ำมาก จึงควรรดน้ำสม่ำเสมอทั้งเช้าเย็น

การขยายพันธุ์ โดยการแยกหน่อ

ความเป็นมงคล ว่านเสน่ห์จันทน์แดงจะเป็นมงคลในเรื่อง
ของมหานิยม ถ้าปลูกไว้ในบริเวณบ้าน ก็จะเป็นศรีมีเสน่ห์
แก่ครอบครัว ผู้ใดจะคิดบุกเข้ามากระทำการร้ายใดๆ ก็จะ
ไม่สำเร็จและจะทำให้ผู้ที่คิดร้ายนั้นกลับมีจิตเมตตาขึ้นมาแทน
ภาพนี้เราถ่ายหลังฝนหยุดตกใหม่ ดูแล้วสดชื่นมากๆเลยนะ

edit @ 2007/05/11 20:22:29